Dataskyddspolicy

Exakta Store AB ("Exakta Store", "vi") värnar om din personliga integritet ("kund, "du", "dig") vilket innebär att vi aldrig samlar in mer information än vad som är nödvändigt för att utföra våra åtagande gentemot dig. För att kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in personlig information om dig eller företaget du representerar. Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra någon av Exakta Store tjänster eller för att vi ska kunna kommunicera med dig. Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter.

Genom att använda Exakta Store AB tjänster accepterar du vår Dataskyddspolicy, vår behandling av personuppgifter samt att vi använder dina uppgifter för att kommunicera med dig.

1. Hur samlar vi in information?
Informationen vi lagrar kan samlas in direkt eller indirekt och kan vara relaterad information som vi får när du är i kontakt med oss.

När kund genomför ett köp
När kund fyller i ett kontaktformulär
När kund skapar en offertförfrågan
När kund använder vår chattfunktion
När kund kontaktar oss

2. Vilken information samlar vi in?
När du använder våra tjänster ger du oss information om dig eller företaget som du representerar. Detta kan vara när du genomför ett köp på vår webbplats, skickar en offerförfrågan eller kontaktar oss. Beroende på vilken tjänst du använder, kan informationen som anges variera:

Personuppgifter: Förnamn, efternamn och mobiltelefonnummer
Företagsuppgifter: Organisationsnummer, faktureringsadress och leveransadress
Kontaktuppgifter: E-postadress och mobiltelefonnummer
Betalningsinformation: Kredit- och kontokortsuppgifter
Fakturainformation

3. Vad använder vi din information till?

Personuppgifter
Att bekräfta och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt som referens för ditt köp, offertförfrågan eller annan kommunikation.

Kontaktuppgifter
Att skicka information till dig i elektroniskt format (t. ex. genom att skicka en orderbekräftelse, en offertförfrågan eller för att kommunicera med dig, ej marknadsföring). Detta kan göras via e-post, SMS, telefon eller andra kanaler.

Företagsuppgifter
Att bekräfta och verifiera dina företagsuppgifter. En förutsättning för att ingå avtal.

Betalningsinformation
Att kunna genomföra ett köp (antingen faktura eller kortbetalning). En förutsättning för att ingå avtal.

4. Vem kan ta del av dina uppgifter?

Exakta Group AB
Exakta Store AB är en del av Exakta Group AB vilket innebär att dina uppgifter kan behöva tas del av Exakta Group AB och dess dotterbolag för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Leverantörer och underleverantörer
Exakta Store kan behöva dela dina uppgifter till våra underleverantörer och/eller leverantörer för att utföra våra åtaganden gentemot dig.
Kreditupplysningsföretag och betalningsleverantör
Dina personuppgifter kan behöva delas med kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma din kreditvärdighet. Vår betalningsleverantör är DIBS (ägs av Nets Group) som kommer att ta del av de uppgifter som behövs för att kunna ingå avtal. Detta innebär Företagsuppgifter, Personuppgifter, Kontaktuppgifter samt information om ditt köp. Här kan du läsa deras Privacy Notice.

Logistik och transportföretag
Logistik- och transportföretag behöver dina uppgifter för att kunna leverera de varor du beställt.

Kommunikationsprogram
Vi kan behöva kommunicera med dig för att svara på frågor, offerter, beställningar och andra ärenden. Vi använder chattprogramet Tidio för att kunna svara på frågor i realtid på Exaktastore.se. Här kan du läsa deras Privacy Policy.

5. Var lagrar vi dina uppgifter?
Vi lagrar din data på servrar inom EU/EES. Din information kan dock i vissa fall överföras eller behandlas i ett land utanför EU/ESS om Exakta Store leverantörer/underleverantörer är belägna utanför EU/ESS. Exakta Store vidtar alla rimliga legala och tekniska åtgärder för att se till att din data behandlas på en skyddsnivå jämförbar med samma nivå av skydd som erbjuds inom EU/EES.

6. Hur hanterar vi dina uppgifter?
Beroende på vilken tjänst du använder, kan dina uppgifter gå igenom olika steg innan vi kan slutföra våra åtagande gentemot dig. För att kommunicera använder vi ett mailhanteringssystem, vid order och kundhantering använder vi ett egenutvecklat CMS och för bokföring och ekonomiska transaktioner använder vi ett affärssystem där dina uppgifter lagras av legala skäl.

7. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
När du genomför ett köp hos oss sparar vi dina uppgifter för att kunna utföra våra åtagande gentemot dig. I våra system skapas ett kundkonto för att underlätta framtida beställningar för dig och företaget du representerar. Vi följer lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t. ex. ekonomiska transaktioner, bokföring etc. sparar vi data så länge som det är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

Exakta Store förbehåller sig rätten att när som helst i tiden uppdatera denna dataskyddspolicy för att förbättra våra erbjudanden och tjänster. Det är kunds ansvar att hålla sig uppdaterad om vår dataskyddspolicy varje gång någon av Exakta Store tjänster används.

8. Dina rättigheter
Du kan när som helst begära utdrag av de uppgifter vi har om dig som kund. Vidare kan du begära att vi raderar dina uppgifter för den data som inte längre är nödvändig för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Det kan finnas legala skyldigheter som gör att vi ej kan radera viss data (t.ex. bokförings- och skattelagstiftning).

Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.
Datainspektionens plattform:
Information om GDPR (dataskyddsförordningen)

Exakta Store AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556713-5933 med huvudkontor i Malmö.

Exakta Store AB har ett dataskyddsombud hos Exakta Group AB.
Kontakta support@exaktastore.se för vidare information och kontakt.

Exakta Store AB är personuppgiftsansvarig enligt vad som sägs ovan.

Exakta Store AB följer svensk dataskyddslagstiftning.