Hälsa & Säkerhet (66 st)


Här finns allt du behöver för att vara hel, ren och snygg!

Kategori

Filter


Få hjälp av våra produktexperter

Hjälp eller offert inom 2 timmar!

Information om hur vi behandlar dina personliga uppgifter kan du läsa i vår dataskyddspolicy
Hälsa och säkerhet är viktiga frågor som rör oss alla och vår vardag. De inkluderar allt från arbetsplatsens säkerhet och hälsa till miljön vi lever i och vår egen personliga hälsa och säkerhet.

Arbetsplatser måste följa regler och förordningar som syftar till att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Detta inkluderar saker som rätt utrustning, rätt arbetsförhållanden, rätt information och utbildning samt rätt rutiner för hantering av farliga ämnen.

I vardagen är det viktigt att följa råd och rekommendationer från myndigheter och hälsoorganisationer för att skydda din hälsa. Detta inkluderar saker som rätt kosthållning, regelbunden träning, undvikande av farliga aktiviteter och regelbunden hälsokontroll.